Priser

Invänjning (vanligtvis 5 provdagar)

150 kr per dag

Dagis 5 dagar per vecka

3300 kr per månad

Vi kan tyvärr inte ta emot hundar med en mankhöjd på över 65 cm på grund av jordbruksverkets utrymmeskrav.