Vi kommer att träna på vardagliga situationer som möten med andra hundar, gå fint i koppel, sitt, ligg, stanna, och kontaktövningar.

Instruktör: Tina Johansson
Antal tillfällen
: 6 gånger
Dagar: Fredagar kl. 18-19
Pris: 600 kr

Anmäl dig här